SVĚT SLOVA II

Cíl projektu „SVĚT SLOVA“ ?

Podpora četby a návrat ke knihám, především u dětí a mládeže.
Rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a dramatické tvorbě,
formou aktivní literární, výtvarné práce a veřejné četby.
Založit tímto projektem tradici vycházející z odkazu významného
pedagoga a filozofa J. A. Komenského.

 

Program:

„Restaurování knih“ – výstava

12. 5. – 16. 6. út – pá, ne, svátky 9.00 -12.00,13.00 – 16.00

Kostel sv. Josefa ve Fulneku

Expozice vznikla ve spolupráci Muzea Novojičínska a Zemského archívu v Opavě. Návštěvník má možnost seznámit se s přehledem postupů a technik při restaurování a konzervaci knih a papíru.

Tato akce byla podpořena grantem Moravskoslezského kraje a grantem Města Fulnek v rámci

projektu „EDU & ART“, který podalo občanské sdružení Comenius Fulnek.

*

„Babičko, přečti mi pohádku“

12. – 22. 5.   MŠ a ŠD při ZŠ ve Fulneku

Veřejné čtení děl úspěšných autorů zástupci seniorů dětem

*

„výroba ručního papíru“

15. a 18. 5. MKC ve Fulneku, salonek, zahrada 8.00 – 12.00

Dílna výroby ručního papíru (cca 90 minut). Nutno se objednat na

tel. 556 713 713, nebo na MIC ve Fulneku.

*

výstava dětské ilustrátorky

Zdenky Krejčové

15. – 24. 5. so, ne 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

po – pá 15.00 – 17.00,dopoledne dle domluvy /556 720 534/

kaple sv. Rocha, vernisáž v pátek 15. 5. 2009 v 17.30

Z. Krejčová, malířka, ilustrátorka

*

„Kamarádi v klubu“

18. 5. sál MKC ve Fulneku 10.00

Divadelní představení pro vyšší stupeň ZŠ.

*

tři pohádky od pohádky“

20. 5. sál MKC ve Fulneku 9.30, 11.00

Divadelní představení pro nižší stupeň ZŠ, spec. školy a MŠ.

Workshopy

20. 5. MKC ve Fulneku, klubovny, salonek, sál 13.30

MKC ve Fulneku, klubovny, salonek, sál

Městské kulturní centrum ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem v Novém Jičíně připravilo workshopy pro pedagogy Moravskoslezského kraje. /Vhodné i pro rodiče dětí a pracovníky knihoven/. Přihlášení nutné e-mailem na adresu: marcela.moravcikova@kvic.cz do 13. 5. 2009. Počet míst je omezené

Podrobnější informace na http://www.kvic.cz/

Dílna čtení v praxi

Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Praktický systém určený dětem od 3. do 9. třídy vychází z programu RWCT a nabízí možný způsob, jak rozvíjet čtenářské dovednosti, jak rozečíst děti, které se dosud četbě vyhýbaly, a vytvořit ve třídě čtenářské společenství.

 

Lektor: Mgr. Šlapal Miloš, koordinátor KPS Čj, učitel ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici

Projekty čtenářství

V rámci workshopu budou účastníkům představeny některé projekty Klubu dětských knihoven, účastníci si sami vyzkoušejí tvorbu tématické besedy pro žáky k současné literatuře.

Lektor: Kochová Dana, MěK Havířov

Inspirace aneb co a jak v hodinách čtení na 1. stupni

Účastníci tohoto semináře si vyzkouší práci s textem podle metod kritického myšlení, získají několik námětů pro společnou četbu dětí na 1. stupni, zúčastní se dílny čtení a seznámí se s obsahem projektu KSZS = Klub sběratelů zajímavých slov, realizovaného ve 2. – 5. ročníku.

Vezměte si s sebou rozečtenou knihu.

 

Lektor: Mgr. Kapolková Eva, učitelka ZŠ TGM Fulnek

Dílna čtení na 2. stupni ZŠ

Vyzkoušíme si práci s beletrií i s odborným textem. Využijeme metody kritického myšlení a zaměříme se na rozvoj klíčových kompetencí. Vhodné pro učitele českého jazyka, dějepisu apod.

Lektor: Mgr. Střílková Karla, učitelka ZŠ TGM Fulnek

*

„Svět Slova“

21. 5. kostel sv. Josefa ve Fulneku 16.00 -17.30

Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže s programem.

*

„Terezka, Princezna z Fulneku“

… a jak to bylo dál?

21. 5. kostel sv. Josefa, oratoř 17.30 -18.30

Veřejné čtení připravované knihy, beseda s autorem panem M. Barboříkem.

*

„Zpívejte lidičky“

21. 5. MKC ve Fulneku 19.00 – 21.00

divadelní představení

*

„ohňové show“

21. 5. po ukončení divadelního představení cca 21.00

zahrada MKC ve Fulneku

*

soutěžní kvíz Knihovny Fulnek

22. 5. Knihovna Fulnek 9.00

Categories: Již proběhlo v roce 2009