Hodinky s vodotryskem

Radka Kovačíková, Jan Souček, Adam Souček

pátek 3. 7. 2009 v 16. 45 hod. v kostele sv. Josefa ve Fulneku

 Společná výstava těchto výtvarníků si dává za cíl rozšiřovat v tomto kraji povědomí o rozlišnosti přístupů v oblastech umění, se zaměřením na šperk, grafiku, malbu.  A také obeznámit své okolí s tvorbou výtvarníků, jejichž díla měla možnost být oceňována spíše mimo oblast Severomoravského kraje. Touto výstavou prezentují autoři výpovědi svých již dosažených úspěchů , ale je zde také předkládán jejich neuhasitelný potenciál pro budoucnost.

Radka Kovačíková *1982, výtvarnice, šperkařka žijící ve Fulneku. Studovala u profesora Karola Weisslechnera na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Kov a Šperk,  kde úspěšně dokončila magisterský stupeň vzdělání. Absolvovala studijní pobyty ve šperkařském ateliéru na Akademii ve Pforzheimu,(D), v USA se na Slippery Rock University zabývala  digitálními médii. Během pobytu na Letní akademii v Salzburku zkoumala tématiku přesahů šperku, jako výrazového prostředku, do oblasti forem nevázaných na materii. Stáží v Aaron Faber  Gallery, New York už jen utužila své poznatky. Stále se aktivně účastní mezinárodních workshopů, sympozií a výstav. Od svých patnácti let se soustředěně zabývá šperkem a jak sama říká:   Chci se dostat až do morku šperku a nikdy jeho svět neopustit.“

Adam Souček *1973, výtvarník, restaurátor. Část jeho tvorby přímo reflektuje kouzlo města Fulnek. Vystudoval pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, magisterský program, Ateliér  textilní tvorby Bohdana Mrázka. Absolvoval stáž v grafickém ateliéru Jiřího Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1996 se věnuje restaurování nástěnných maleb,  závěsných obrazů, maleb na dřevě a polychromií sochařských děl. A od roku 2003 je držitelem povolení k restaurování kulturních památek v rozsahu restaurování uměleckořemeslné nefigurální nástěnné malby a malby na dřevě, udělovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Jan Souček 1941-2008, otec Adama Součka, malíř, grafik. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ve snad nejtolerantnějším a k netradičním výtvarným tendencím nejotevřenějším ateliéru kresleného a loutkového filmu profesora Adolfa Hoffmeistera. Absolventem se stal roku 1969. Od začátku věděl, co chce malovat a jak a tomu přizpůsoboval svůj svět. Jeho obrazům, kresbám a grafikám nechybí profesionalita, se silným smyslem pro detail. Spolupracoval na filmech Sen noci svatojánské s  hudbou Václava Trojana, Novosvětská Antonína Dvořáka a Zrání Josefa Suka.

Jan Tomeš, kunsthistorik detailně se zabývající dílem tohoto autora napsal: „Umělcův pesimismus, nostalgická skepse složená z těžkomyslné ironie a vědoucího úsměvu, není záporným postojem, ale pohledem člověka zrodivšího se do doby, která si je dobře vědoma propastného ohrožení hodnot.“ Jan Souček byl pro české výtvarné dění poslední třetiny 20. stol. jistě neodmyslitelným, ale s ohledem na vyhraněně osobitý přístup k tvorbě, do kunsthistoriky předem připravených přihrádek nezařaditelným umělcem. Je ctí s touto silnou osobností vystavovat.

Na první pohled by se mohlo zdát, že tito tři autoři s odlišným životním přístupem i tvorbou nemají moc společného. Ale opak je pravdou. Jejich kvality se vzájemně doplňují a vzniká tak jedinečný celek, unikátní spojení, které má potenciál přitáhnout pozornost medií, investorů, odborné veřejnosti ale i řadových spoluobčanů, jež jsou nezbytnou součástí kulturního dění. Hodinky s vodotryskem na výstavě zastupují představu vysněného avšak zatím nedosaženého cíle. Nikdo neví, jak vypadají, každý si je představuje jinak.  Abstraktně, coby pocit, zážitek, ale také jako kovový detail na levé ruce. Avšak jedno nás spojuje-chceme je všichni! Tak si přijďte vybrat!!

 

 

 

Partner projektu:   Pars Komponenty

 Pozvali jsme Vás na vernisáž netradiční výstavy grafiik, maleb a šperků, doplněnou o módní přehlídku návrhářky Lenky Sršňové (SK) a vystoupení cimbálové muziky Javořina.

Tato akce se konala v pátek 3. 7. 2009 v 16. 45 hod. v kostele sv. Josefa  při kapucínském klášteře ve Fulneku a k našemu překvapení se zaplnila  celá kostelní loď. Nálada, která celý prostor kostela  zaplnila, byla úžasná.  Velkou zásluhu na tom určitě mají autoři Radka Kovačíková, Adam Souček a v neposlední řadě i Lenka Sršňová, která celou tuto akci významně obohatila o svou módní přehlídku. Děkujeme Všem, kteří přišli podpořit vystavující umělce.

Během vernisáže jste mohli přispět na „Povodně 2009“ a to konkrétně na kunínský zámek a pro obyvatelé Kunína postižených povodní. A protože jsme nevěděli, že povodně zasáhnou den před vernisáží i Fulnek, doplňujeme, že z výtěžku pro povodně půjde část i do Fulneku. Výtěžek činí 6.060.- Kč. Během pár dní budete informováni o konkrétním rozdělení. Opět  moc děkujeme za příspěvky!

Categories: Již proběhlo v roce 2009