Infostan EKODOMOV

čtvrtek 22. dubna 2010 od 15.30 hodin

Infostan EKODOMOV

středa 28. dubna 2010 od 9.00hodin v oratoři kostela sv. Josefa
Prezentace ekologických aktivit základních škol 

Infostan ekologické organizace EKODOMOV pod názvem „Miss kompost a Nulový odpad“ poutavou a zábavnou formou seznámí návštěvníky s problematikou separace bioodpadů, předcházení vzniku a využití dalších složek komunálního odpadu. Infostan bude otevřen ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 8.00 hodin pro žáky základních škol s hrou na separaci bioodpadů, otázky a zábavné kvízy v rámci problematiky domácí ekologie, seznámení s cyklem kompostování a koloběhem živin v půdě, pozorování živočichů v kompostu apod.. Této akce se zúčastní v dopoledních hodinách žáci obou základních škol. Od 14.00 hodin mohou tuto akci společně navštívit i děti z Dětského domova ve Fulneku a od 15.30 hodin je „infostan“ určen pro širokou veřejnost. V 17.00 hodin bude zahájena přednáška s tématem „Bioodpady …odpady, na které by se nemělo zapomínat“.

Categories: Již proběhlo v roce 2010