Výstava k 65. výročí ukončení 2. světové války a osvobození města Fulneku 5. 5. 1945

Oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku.
od 3. května – 23. května 2010

Pátek 30. dubna 2010 v 17.00 hodin

Vernisáž výstavy Medailónky statečných

Výstava potrvá do 23. května 2010

Český svaz bojovníků za svobodu – základní organizace (ZO ČSBS) Fulnek ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o. a občanským sdružením Comenius Fulnek, v rámci oslav 65. výročí osvobození Fulneku 5. května 1945 a ukončení 2. světové války s touto náplní: 1.Dokumentů vojáků, partyzánů, politických vězňů a příslušníků domácího odboje z oblasti fulnecka.

2. Legionářů z fulneckého regionu.

3. Medailí a vyznamenání.

4. Literatury s odbojovou tématikou z Městské knihovny.

V rámci vernisáže bude slavnostní křest publikace Medailonky statečných autorů pana Josefa Kubového a ing. Václava Langera.

Publikaci vydala ZO ČSBS za finanční podpory Města Fulnek, Obecního úřadu Hladké Životice, Obecního úřadu Kujavy a dalších sponzorů.

Dne 18. května 2010 proběhne komentovaná prohlídka výstavy.

Výstava se koná pod záštitou starosty Města Fulnek Mgr. Jiřího Denera.

Categories: Již proběhlo v roce 2010