Přednáška: Stavební historie fulneckého zámku

Úterý 4. května 2010 v 17.00 hodin
v oratoři kostela sv. Josefa ve Fulneku

Přednáška se bude věnovat především nově zjištěným nálezům v rámci prováděného operativního průzkumu při příležitosti zahájení oprav zámeckých budov. Vyzdvihnuta bude budova tzv. Horního zámku, na kterou se průzkum soustředil, pokusíme se upřesnit její stavební a hmotový vývoj, akcentována bude zejména pozdně gotická a renesanční vývojová etapa.

Categories: Již proběhlo v roce 2010