Slezská muzejní noc 2010

21. května 2010 od 19.00 hodin
Kostele sv. Josefa ve Fulneku

Muzeum Novojičínska, p. o.

Muzeum Novojičínska, p. o. se zapojí do projektu Slezská muzejní noc 2010, která se uskuteční v pátek 21. května 2010 do 19.00 do 23.00 hodin v pobočkách Muzeum Klimkovice, Muzeum v Bílovci, Kostele sv. Josefa a Památníku J. A. Komenského ve Fulneku.

Tradice novojičínského muzejnictví sahá až do roku 1849 ke vzniku tzv. Kattauerova muzea a jeho následovníka Městského muzea v Novém Jičíně, které bylo ustanoveno roku 1887. Zakladateli sbírkové kolekce se stali významní mecenáši regionu z řad podnikatelů, cestovatelů, přírodovědců, archeologů, národopisců a významných osobností. Bohaté archeologické, geologické, historické, národopisné a přírodovědné sbírky byly po roce 1945 rozšířeny o dnešní nejvýznamnější část – sbírku klobouků a pokrývek hlavy. V průběhu druhé poloviny 20. století se muzeum stalo institucí s kulturním dosahem po celém regionu okresu Nový Jičín, přičemž dnes návštěvníkům zpřístupňuje následující pobočky: Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Zámek Kunin, Muzeum v Bílovci, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Muzeum v Klimkovicích, Muzeum a Pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Muzeum ve Štramberku, Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Pamatník Františka Palackého v Hodslavicích, Památník J. G. Mendla v Hynčicích a Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku. Muzeum Novojičínska je držitelem ceny Gloria musaealis.

V  Muzeu v Klimkovicích bude pro návštěvníky připravená komentovaná prohlídka stálé expozice a rozšířený výklad o významné osobnosti Heleně Salichové, u které si v letošním roce připomeneme významná životní výročí (115 let od narození a 35 let od úmrtí). Celá akce bude rozšířená o vystoupení hudebního tělesa, které ve svém názvu upomíná Helenu Salichovou. Pro příjemnou atmosféru bude pro návštěvníky připraveno malé pohoštění.

Helena Salichová – yýznamná slezská spisovatelka, malířka a grafička, sběratelka folkloru se narodila 25. 4. 1895 v Kyjovicích na Opavsku jako jedno ze tří dětí řídícího učitele Josefa Salicha. Otec byl velkým vlastencem, zapáleným pro ochotnické divadlo a hudbu. Své dceři od raného dětství vštěpoval lásku ke kulturním hodnotám. Největší vliv na duchovní růst malé Heleny však měla její chůva Hana Proská. Svým vyprávěním, písněmi a obrázky před ní otevírala bohatost života, ale i těžkosti a bídu obyčejných chudých lidí v Kyjovicích a širokém okolí.

Muzeum v Bílovci ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bílovec si pro návštěvníky připravily rovněž bohatý program. Studenti doprovodí akci hudebním vystoupením a komentovanou prohlídkou jejich absolventských prací, které budou v galerijních prostorách muzea vystaveny. Milou atmosféru podpoří také drobné pohoštění a možnost rozšířené prohlídky stálé expozice v netradiční době.

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku nabídne návštěvníkům ve večerních hodinách krásně osvětlený zrekonstruovaný interiér kostela sv. Josefa a ojedinělou možnost seznámit se odborně s dílem A. Zábranského, jehož výstava bude nainstalována v kostelní lodi. Tato výstava se setkala s velkým zájmem návštěvníků na počátku letošního roku ve výstavních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze. Noční prohlídka kapucínské krypty s výkladem k historii objektu kostela a možnost „nabití“ pozitivní energii, která je v kostele na určitých místech velice silná, může návštěvníky příjemně překvapit.

Národní kulturní památka, kterou je Památník J. A. Komenského ve Fulneku, obohatí Slezkou muzejní noc 2010 komentovanou prohlídkou objektu s významným komeniologem emeritním ředitelem Muzea Komenského v Přerově PhDr. Františkem Hýblem. Budova památníku je jedinou budovou na území České republiky, kde J. A. Komenský prokazatelně pobýval a navíc zde strávil svá nejkrásnější léta života (1618-1621).

I když se Město Fulnek nachází na samé historické hranici mezi Moravou a Slezskem, může významnou měrou rozšířit nabídku projektu Slezské muzejní noci 2010.

Muzeum Novojičínska, p. o.

Muzeum Novojičínska, p. o. se zapojí do projektu Slezská muzejní noc 2010, která se uskuteční v pátek 21. května 2010 do 19.00 do 23.00 hodin v pobočkách Muzeum Klimkovice, Muzeum v Bílovci, Kostele sv. Josefa a Památníku J. A. Komenského ve Fulneku.

Tradice novojičínského muzejnictví sahá až do roku 1849 ke vzniku tzv. Kattauerova muzea a jeho následovníka Městského muzea v Novém Jičíně, které bylo ustanoveno roku 1887. Zakladateli sbírkové kolekce se stali významní mecenáši regionu z řad podnikatelů, cestovatelů, přírodovědců, archeologů, národopisců a významných osobností. Bohaté archeologické, geologické, historické, národopisné a přírodovědné sbírky byly po roce 1945 rozšířeny o dnešní nejvýznamnější část – sbírku klobouků a pokrývek hlavy. V průběhu druhé poloviny 20. století se muzeum stalo institucí s kulturním dosahem po celém regionu okresu Nový Jičín, přičemž dnes návštěvníkům zpřístupňuje následující pobočky: Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Zámek Kunin, Muzeum v Bílovci, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Muzeum v Klimkovicích, Muzeum a Pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Muzeum ve Štramberku, Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Pamatník Františka Palackého v Hodslavicích, Památník J. G. Mendla v Hynčicích a Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku. Muzeum Novojičínska je držitelem ceny Gloria musaealis.

V  Muzeu v Klimkovicích bude pro návštěvníky připravená komentovaná prohlídka stálé expozice a rozšířený výklad o významné osobnosti Heleně Salichové, u které si v letošním roce připomeneme významná životní výročí (115 let od narození a 35 let od úmrtí). Celá akce bude rozšířená o vystoupení hudebního tělesa, které ve svém názvu upomíná Helenu Salichovou. Pro příjemnou atmosféru bude pro návštěvníky připraveno malé pohoštění.

Helena Salichová – yýznamná slezská spisovatelka, malířka a grafička, sběratelka folkloru se narodila 25. 4. 1895 v Kyjovicích na Opavsku jako jedno ze tří dětí řídícího učitele Josefa Salicha. Otec byl velkým vlastencem, zapáleným pro ochotnické divadlo a hudbu. Své dceři od raného dětství vštěpoval lásku ke kulturním hodnotám. Největší vliv na duchovní růst malé Heleny však měla její chůva Hana Proská. Svým vyprávěním, písněmi a obrázky před ní otevírala bohatost života, ale i těžkosti a bídu obyčejných chudých lidí v Kyjovicích a širokém okolí.

Muzeum v Bílovci ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bílovec si pro návštěvníky připravily rovněž bohatý program. Studenti doprovodí akci hudebním vystoupením a komentovanou prohlídkou jejich absolventských prací, které budou v galerijních prostorách muzea vystaveny. Milou atmosféru podpoří také drobné pohoštění a možnost rozšířené prohlídky stálé expozice v netradiční době.

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku nabídne návštěvníkům ve večerních hodinách krásně osvětlený zrekonstruovaný interiér kostela sv. Josefa a ojedinělou možnost seznámit se odborně s dílem A. Zábranského, jehož výstava bude nainstalována v kostelní lodi. Tato výstava se setkala s velkým zájmem návštěvníků na počátku letošního roku ve výstavních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze. Noční prohlídka kapucínské krypty s výkladem k historii objektu kostela a možnost „nabití“ pozitivní energii, která je v kostele na určitých místech velice silná, může návštěvníky příjemně překvapit.

Národní kulturní památka, kterou je Památník J. A. Komenského ve Fulneku, obohatí Slezkou muzejní noc 2010 komentovanou prohlídkou objektu s významným komeniologem emeritním ředitelem Muzea Komenského v Přerově PhDr. Františkem Hýblem. Budova památníku je jedinou budovou na území České republiky, kde J. A. Komenský prokazatelně pobýval a navíc zde strávil svá nejkrásnější léta života (1618-1621).

I když se Město Fulnek nachází na samé historické hranici mezi Moravou a Slezskem, může významnou měrou rozšířit nabídku projektu Slezské muzejní noci 2010.

Categories: Již proběhlo v roce 2010