1. ročník Mezinárodního sympozia volného šperku Fulnek 2010

Vernisáž výstavy v sobotu 12. června 2010 od 16.00 h.

architektura, grafický design, móda, socha, fotografie, multimedia…

Při  této  příležitosti představí  na přehlídkovém mole svou novou módní kolekci značka Puojd (SK)  a dále návrhářka Lenka Sršňová (SK), pro kterou šperky i doplňky k modelům vytvořila Radka Kovačíková (CZ). Tato kolekce byla prezentována v květu 2010 v New Yorku.Designshop Denamit, zastřešující mladé výtvarníky, nabídne svůj sortiment ke koupi všem přítomným.

Výstava bude dále otevřena od 22. června do 31. srpna 2010

Jaro v klášteře aneb možná přijde i kouzelník!

Š    P    E    R    K    Y

Je možné vyčarovat jaro v kterémkoli ročním období?  A za jakých podmínek? Stačí jen mávnout kouzelnou hůlkou?

První ročník Mezinárodního sympozia volného šperku, který se bude  konat  7. – 12. června 2010 v kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku je akcí, jež by ráda upozornila  na potenciál areálu i lokality.

 Umělci z různých koutů světa se budou zabývat otázkou kategorizace oboru šperk, často vnímaného jako ryze užitkového. Svým dílem projeví názor  na danou problematiku. Nejen pestrost oborů a národů zastoupená účastníky sympozia slibuje jedinečnost zpracovaní, výsledků. Také  netradičnost průběhu návštěvníky obohatí.  Za plného “procesu tvorby“ může veřejnost sledovat výtvarníky v jejich tvůrčí činnosti, čímž se tito samovolně stávají přirozenou součástí expozice. Příchozí jedinec (vítány jsou i školy – v menších skupinách)  bude mít možnost konfrontace  zrodu  uměleckého díla, nových hodnot s již historií ověřenými kvalitami prostoru. Nejen výsledek, ale zejména i cesta k němu, je jeho důležitou součástí. Věříme, že se nám podaří propojit co nejvíce smyslů s myslí člověka, jak o to usiloval již  Jan Amos Komenský a jeho geniální myšlenka,  zde  najde naplnění.

Týdenní sympozium vyvrcholí v sobotu 12. června 2010 vernisáží výstavy  šperků. Při  této  příležitosti představí   na přehlídkovém mole svou novou módní kolekci značka Puojd (SK)  a dále návrhářka Lenka Sršňová (SK), pro kterou šperky i doplňky k modelům vytvořila Radka Kovačíková (CZ). Designshop Denamit, zastřešující mladé výtvarníky, nabídne svůj sortiment ke koupi všem přítomným.  Atmosféru večera doplní živá hudba. Výstava potrvá od 22. června do 31.srpna 2010.

 „Mít tak kouzelnou hůlku…..“

Přijďte si také mávnout!

Sympozium je realizováno v rámci projektu Edu & Ard Fulnek 2010 za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a Města Fulnek

Springtime in the Monastery or The Magician may come too!

J e w e l r y

Is it possible to conjure spring in any other time of the year? If so, under what conditions? Is it enough just to wave a magic wand?

The first annual volume of the 1st International Freestyle Jewelry Symposium which will be carried out 7th – 12th June 2010 in the Church of Saint Joseph by the Kapucín Monastery in Fulnek is the first project that will gladly call attention to the potential within both this area and location.

 Artists from different corners of the world will be occupying their minds with the categorization of jewelry which is usually perceived as a purely commercial field. With their pieces of work they will express their own answers to this dilemma. Not only does the diversity of domains and nations represented by the symposium’s participants promise uniqueness of the workmanship and products. Also, the unconventional course will enrich the attendants. During the full “Process of Creation“ the public can watch the artists in their creative proceeding. The artists will become a part of the exposition. Arriving individual (Schools are welcomed too – in smaller groups) will be allowed to confront the birth of an artistic piece of work, new values with the history of attested quality of the area. Not only the product, but also the way to one is a very important part. We believe that we will be able to join utmost senses with the human’s mind in the way that Jan Amos Komenský already tried and his genial idea will find here its fulfillment.

The symposium will come to a head in Saturday 12th June 2010 with the vernissage of the jewelry exhibition. On this occasion a draughtswoman Lenka Sršňová (SK) will present her new fashion collection with accessories by Radka Kovačíková (CZ). Either the fashion brand Puojd (SK) will introduce it’s amazing news! Desingshop Denamit, supporting young artists, will offer its selection of goods for purchase for everybody present. The atmosphere of the evening will complete a live music. The exhibition will last until 31st of August 2010.

 „To have a magic wand…..“

Come and wave with us!

Symposium and exhibition are brought into effect within the framework of project Edu & Art Fulek 2010 with the financial assistance of Moravskoslezský region, Foundation OKD a the city of Fulnek

Categories: Již proběhlo v roce 2010