Vernisáž výstavy: Malíř Kravařska – František Kledenský

Pátek 17. září 2010 od 17:00 hodin

 v kostele sv. Josefa ve Fulneku

   Výstava potrvá do 21. listopadu 2010

František Kledenský

(8. 9. 1766 Fulnek – 11. 1. 1853 Fulnek)

                                              amatérský malíř a soukeník

 

Plným jménem František Serafinský Tobiáš Jan se narodil ve fulnecké soukenické rodině Františka a Magdaleny Kledenských. Od svého otce se vyučil soukenickému řemeslu a roku 1797 od něj zakoupil dům č.p. 80 (101), kde následně žil a pracoval. V roce 1800 se ve Fulneku oženil s Apolonií Freisslerovou, dcerou zdejšího obchodníka se suknem. Spolu měli pět dětí. Po její smrti se podruhé oženil roku 1807 s dcerou fulneckého soukeníka a varhaníka Johanou Trojanovou. Z druhého manželství vzešly další tři děti.

 

Do dějin Kravařska se zapsal jako pilný malíř – vedutista. Ve svých početných kresbách zachytil řadu měst, vesnic, objektů a národopisných událostí regionu, které se staly hlavní součástí rozsáhlé rukopisné kroniky fulneckého měšťana Felixe G. Jaschkeho. František Kledenský se stal autorem, jehož práce jsou dodnes jedinečným svědectvím o životě Kravařska v první třetině 19. století. Jeho dílo je využíváno nejen historiky, etnografy a vlastivědnými pracovníky, ale také pracovníky památkové péče vzhledem k maximální přesnosti detailů historických objektů. Kledenského lineární kresby nevynikají uměleckou kvalitou, ale svou snahou o detail mají výjimečný význam jako ikonografický pramen. S určitou mírou nadsázky lze malíři Františku Kledenskému přisoudit epiteton „kravařský Werner“.

 Kromě početných reprodukcí v regionálních časopisech se originální díla Františka Kledenského dnes nacházejí ve sbírkách Muzea Novojičínska, Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně a Státního okresního archivu v Novém Jičíně.

 František Kledenský zemřel v rodném městě ve vysokém věku a pohřben byl na zdejším hřbitově. Do dnešních dnů se nám po něm dochovalo více než 250 kreseb jeho rozsáhlého díla.

Categories: Již proběhlo v roce 2010