Slezská muzejní noc 2011

Slezská muzejní noc 2011 (27.5.2011) je již druhým ročníkem pořádaným společně s muzei a organizacemi na území Slezska. Návštěvníci tak budou mít příležitost vidět běžně přístupné muzejní prostory v neobvyklém čase.

K akci Slezská muzejní noc 2011 se připojila také tato muzea a organizace: Opavská kulturní organizace, Muzeum Novojičínska, Muzeum v Bruntále, Muzeum Beskyd Frýdek-Mýstek, Olpas Moravia s.r.o., Městské muzeum v Krnově, Muzeum Těšínska a Muzeum Hlučínska.

 Historický vlak bude letos vypraven na trati Český Těšín a Krnov.

 

  • objekt přístupný v rámci SMN 1           

 

název objektu:                             Kostel sv. Josefa  při Kapucínském klášteře ve Fulneku

celá adresa:                                 Kapucínská 280, 742 45 Fulnek

otevřeno v rámci SMN 2011 od do: 18.00 – 22.00 hodin

vstupné:                                       snížené – 20,- a 10,- Kč

stálá expozice (název):                  Historie Kapucínského kláštera

výstavy (názvy):                            Brána naděje – Jindřich Štreit

program v rámci SMN 2011 i s časy:         Program:

18.00 h.   Zpřístupnění výstavy

18.30 h.   1. Promítání filmu Mezi světlem a tmou  – režie J. Špáta

19.00 h.   2. Promítání filmu Mezi světlem a tmou  – režie J. Špáta

19.30 h.   3. Promítání filmu Mezi světlem a tmou  – režie J. Špáta

21.00  h.    Komentovaná prohlídka prof. Jindřicha Štreita – Brána    naděje

  • objekt přístupný v rámci SMN 2

název objektu:                              Památník J. A. Komenského ve Fulneku

celá adresa:                                 Sborová 80, 742 45 Fulnek

otevřeno v rámci SMN 2011 od do: 18.00 – 22.00 hodin

vstupné:                                       snížené – 20,- a 10,- Kč

stálá expozice (název):                  Život a dílo J. A. Komenského

výstavy (názvy):                                  —

program v rámci SMN 2011 i s časy: 1. Komentovaná prohlídka historika – průběžně

2 .Pohoštění

 

  • objekt přístupný v rámci SMN 3

název objektu:                               Muzeum v Bílovci

celá adresa:                                  Zámecká 691, 743 01 Bílovec

otevřeno v rámci SMN 2011 od do: 18.00 – 22.00 hodin

vstupné:                                       snížené – 10,- a 5,- Kč

stálá expozice (název):                  Historie a národopis Bílovce a okolí

výstavy (názvy):                            Výstava absolventských prací žáků ZUŠ Bílovec

program v rámci SMN 2011 i s časy:         Muzejní noc Bílovec  – program od 18.00
1.  Loutková pohádka – O Smolíčkovi a Jezinkách
2.  Hudební vystoupení žáků ZUŠ
3.  Výtvarná dílna

4. Pohoštění

 

  • objekt přístupný v rámci SMN 4

název objektu:                              Muzeum v  Klimkovicích

celá adresa:                                  Lidická 1, 742 83 Klimkovice

otevřeno v rámci SMN 2011 od do: 18.00 – 22.00 hodin

vstupné:                                       snížené – 10,- a 5,- Kč

stálá expozice (název):                  Historie města, příroda Poodří a pamětní síň malířky Heleny Salichové

výstavy (názvy):                                  —-

program v rámci SMN 2011 i s časy:         1. Rozšířená komentovaná prohlídka odborných pracovníků Muzea Novojičínska – zoologa Mgr. Václava Mikeše a botaničky Mgr. Petry Mičkové  doplněná o výklad k  historické expozici – průběžně

2. Pohoštění

Categories: Již proběhlo v roce 2011