Dny evropského dědictví 2011

Partnery akce na území města Fulneku jsou: Město Fulnek,

Muzeum Novojičínska, p. o., Římskokatolická farnost ve Fulneku, Městské kulturní centrum Fulnek, p. o. a Comenius Fulnek, o. s.

Seznam zpřístupněných objektů na území města Fulneku:

Chrám Nejsvětější Trojice

9. 9. 2011                   15:00 – 18:00

10. 9. 2011                 14:00 – 17:00

Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána

9. 9. 2011                   14:00 – 16:00

10. – 11. 9. 2011        10:00 – 12:00             13:00 – 16:00

Zvonice, tzv. Černá věž

9. 9. 2011                   16:00 – 19:00

Knurrův palác

10. 9. 2011                 vstup: 9:00, 10:00, 11:00

Kostel sv. Josefa

9. – 11. 9. 2011          9:00 – 12:00   13:00 – 16:00

Brána naděje, výstava fotografií Jindřicha Štreita

V době od 24. 5. do 18. 9. 2011 bude v prostorách kostela sv. Josefa ve Fulneku probíhat výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita.

Památník J. A. Komenského

9. – 11. 9. 2011          9:00 – 12:00   13:00 – 16:00

Koncert hudby starých mistrů          9. 9. 2011        18:00  Park J. A. Komenského ve Fulneku

Radnice

10. 9. 2011                 vstup: 9:30, 10:30, 11:30

Bližší informace podají pracovnice Městského informačního centra ve Fulneku: mic@fulnek.cz, 556 713 713.

V rámci Dnů evropského dědictví je vstup do památek na území města Fulneku zdarma, popř. na akce dobrovolný.

Categories: Již proběhlo v roce 2011