Přednáška o historických zajímavostech Fulnecka

Občanské sdružení Comenius Fulnek a Muzeum Novojičínska, p. o.

vás zvou ve čtvrtek 15. prosince 2011 v 17.00 hod. do oratoře kostela sv. Josefa

na přednášku PhDr. Jaroslava Zezulčíka, kastelána zámku v Kuníně,

o historických zajímavostech Fulnecka.

Akce je finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR v rámci

projektu Odkaz Adolfa Turka.

Categories: Již proběhlo v roce 2011