Poděkování sdružení Comenius Fulnek

Jménem sdružení Comenius Fulnek, o. s. bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají, a to jak podáním pomocné ruky nebo finančním podporou naší neziskové organizace.  Velmi si ceníme spolupráce s městem Fulnek, která naši činnost podporuje a pomáhá nám s ní. Také si vážíme finanční podpory všech sponzorů stran zejména fulneckých podnikatelů či občanů, která svědčí o tom, že i podnikatelská obec v malém městě si uvědomuje společenskou odpovědnost. V neposlední řadě děkujeme mnohokrát všem členům sdružení, fulneckým seniorům, ostatním spolkům a organizacím za jejich spolupráci.  Ceníme si dále důvěry občanů a návštěvníků našich akcí, kteří svou aktivní účastí dávají najevo, že naše práce má smysl a je ve Fulneku vítána. Věříme, že se v naší práci ještě dále zlepšíme a v příštím roce 2012 se setkáme u nějaké příležitosti s co největším počtem fulneckých občanů. Vážení občané Ještě jednou vřelé díky za důvěru, kterou jste nám projevovali v letošním roce a do nového roku 2012 Vám přejeme jen to nejlepší Ve všech stránkách Vašeho života.

Za sdružení Comenius Fulnek přeje předsedkyně Renáta Václavková

Categories: Již proběhlo v roce 2011