EDU & ART Fulnek 2012

V průběhu roku 2012 se v rámci již čtvrtého ročníku tradičního pásma kulturně vzdělávacích akcí EDU&ART Fulnek 2012 uskuteční celkem 14 tematických okruhů určených pro širokou veřejnost nejen Fulnecka, ale i Moravskoslezského kraje, popř. tuzemských či zahraničních návštěvníků. Cílem projektu EDU & ART Fulnek 2012 je podpořit kulturně – historický rozvoj Moravskoslezského kraje a poskytnout obyvatelům našeho regionu co nejširší nabídku zážitkové kultury v podobě koncertů, představení, přehlídek či akcí vztažených k významným osobnostem města a kraje a jejich výročím. Hlavním kontextem projektu je v souladu s principy občanského sdružení Comenius Fulnek je šířit a upevňovat odkaz Jana Amose Komenského. A to především formou vzdělávání v různých podobách, proto projektové aktivity vždy splňují podmínku rozvojovo-vzdělávacího charakteru. Dále se však také snaží navázat na jeho odkaz lidskosti a vztáhnout jej nejen k regionálnímu, ale také k národnímu a mezinárodnímu měřítku. Směřovat k upevnění humanity, jakožto základnímu principu zdravé společnosti a třeba tím, že aktivity nabízí všem skupinám obyvatelstva, akcentuje bezbariérovost, multižánrovost, interaktivnost a zážitkový charakter. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o., Městským kulturním centrem, p.o. a dalšími komunitami na Fulnecku.

Projekt nabídne soubor aktivit, dle tradice projektu, v níže uvedených kategoriích, které budou realizovány v průběhu celého roku.

Škola hrou – SUDOKU, VÁNOČNÍ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH, TURNAJ V PEXESE
Pastelka pro Tibet IV
Den učitelů
Obnova místních lidových tradic – pálení Mařeny
Den Země – duben měsíc ekologie
Poznej svůj region
Svět slova V
Mezinárodní fotografické sympozium – PŘÍBĚH MĚSTA FULNEKU
Pohádkový les
Vivat Comenius
Soubor regionálních výstav
Adventní koncerty 2012
Divadlo žije!!
Besedy a poznávací výlety
Aktivní senior
Už zase skáču přes kaluže
Filmclub Comenius

Bližší informace můžete naleznout ve výroční zprávě za rok 2012.

Tento projekt vznikl díky podpoře Moravskoslezského kraje, Města Fulnek a sponzorů z řad místních podnikatelů a jednotlivců.

Koordinátor projektu:  Ing. Věra Lošáková, Bc. Pavlína Ambrosch, Mgr. Tereza Klevarová

 

 

Categories: Naše projekty