EDU & ART Fulnek 2013

Cílem projektu EDU & ART Fulnek 2013 je podpořit kulturně – historický rozvoj Moravskoslezského kraje a poskytnout obyvatelům našeho regionu co nejširší nabídku zážitkové kultury v podobě koncertů, představení, přehlídek či akcí vztažených k významným osobnostem města a kraje a jejich výročím. Hlavním kontextem projektu je v souladu s principy občanského sdružení Comenius Fulnek je šířit a upevňovat odkaz Jana Amose Komenského. A to především formou vzdělávání v různých podobách, proto projektové aktivity vždy splňují podmínku rozvojovo-vzdělávacího charakteru. Dále se však také snaží navázat na jeho odkaz lidskosti a vztáhnout jej nejen k regionálnímu, ale také k národnímu a mezinárodnímu měřítku. Směřovat k upevnění humanity, jakožto základnímu principu zdravé společnosti a třeba tím, že aktivity nabízí všem skupinám obyvatelstva, akcentuje bezbariérovost, multižánrovost, interaktivnost a zážitkový charakter. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o., Městským kulturním centrem, p.o. a dalšími komunitami na Fulnecku.

Za rok 2013 se v rámci tohoto projektu podařilo uspořádat kolem 35 aktivity, v rámci nichž se uskutečnilo více jak 60 dílčích akcí, které navštívilo kolem 6 000 návštěvníků.

Bližší informace můžete naleznout ve výroční zprávě za rok 2013.

Tento projekt vznikl díky podpoře Moravskoslezského kraje, Města Fulnek a sponzorů z řad místních podnikatelů a jednotlivců.

Kordinátor projektu: Ing. Věra Lošáková, Bc. Pavlína Ambrosch, Mgr. Tereza Klevarová

 

Categories: Naše projekty