Edu & Art Fulnek 2010

Projekt „Edu & Art Fulnek 2010“ je ucelená celoroční nabídka plánovaných 16 dílčích okruhů pro širokou veřejnost nejen Fulnecka, ale i Moravskoslezského kraje, popř. dalších tuzemských či zahraničních návštěvníků. Celkem se projektu zúčastnilo cca 4 800 návštěvníků. Cílem projektu EDU & ART Fulnek 2010 je podpořit kulturně – historický rozvoj Moravskoslezského kraje a poskytnout obyvatelům našeho regionu co nejširší nabídku zážitkové kultury v podobě koncertů, představení, přehlídek či akcí vztažených k významným osobnostem města a kraje a jejich výročím. Hlavním kontextem projektu je v souladu s principy občanského sdružení Comenius Fulnek je šířit a upevňovat odkaz Jana Amose Komenského. A to především formou vzdělávání v různých podobách, proto projektové aktivity vždy splňují podmínku rozvojovo-vzdělávacího charakteru. Dále se však také snaží navázat na jeho odkaz lidskosti a vztáhnout jej nejen k regionálnímu, ale také k národnímu a mezinárodnímu měřítku. Směřovat k upevnění humanity, jakožto základnímu principu zdravé společnosti a třeba tím, že aktivity nabízí všem skupinám obyvatelstva, akcentuje bezbariérovost, multižánrovost, interaktivnost a zážitkový charakter. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o., Městským kulturním centrem, p.o. a dalšími komunitami na Fulnecku.

Bližší informace můžete naleznout ve výroční zprávě za rok 2010.

Akce byla finančně podpořena Nadací OKD,  Moravskoslezským krajem, městem Fulnek, sponzory z řad jednotlivců i firem

 koordinátor projektu: Ing. Věra Lošáková, Pavlína Vráblová

Categories: Naše projekty