Edu & Art Fulnek 2011

Projekt „Edu & Art Fulnek 2011“ je ucelená celoroční nabídka plánovaných 15 dílčích okruhů pro širokou veřejnost nejen Fulnecka, ale i Moravskoslezského kraje, popř. dalších tuzemských či zahraničních návštěvníků.

Cílem projektu EDU & ART Fulnek 2011 je podpořit kulturně – historický rozvoj Moravskoslezského kraje a poskytnout obyvatelům našeho regionu co nejširší nabídku zážitkové kultury v podobě koncertů, představení, přehlídek či akcí vztažených k významným osobnostem města a kraje a jejich výročím. Hlavním kontextem projektu je v souladu s principy občanského sdružení Comenius Fulnek je šířit a upevňovat odkaz Jana Amose Komenského. A to především formou vzdělávání v různých podobách, proto projektové aktivity vždy splňují podmínku rozvojovo-vzdělávacího charakteru. Dále se však také snaží navázat na jeho odkaz lidskosti a vztáhnout jej nejen k regionálnímu, ale také k národnímu a mezinárodnímu měřítku. Směřovat k upevnění humanity, jakožto základnímu principu zdravé společnosti a třeba tím, že aktivity nabízí všem skupinám obyvatelstva, akcentuje bezbariérovost, multižánrovost, interaktivnost a zážitkový charakter. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o., Městským kulturním centrem, p.o. a dalšími komunitami na Fulnecku.

Projekt nabídne soubor aktivit, dle tradice projektu, v níže uvedených kategoriích, které budou realizovány v průběhu celého roku.

Škola hrou – SUDOKU, VÁNOČNÍ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH, TURNAJ V PEXESE
Pastelka pro Tibet IV
Den učitelů – „Můj Comenius 2011“
Obnova místních lidových tradic – Pálení Mařeny
Den Země – duben měsíc ekologie
Poznej svůj region
Mezinárodní umělecké sympozium
Pohádkový les
Vivat Comenius
Soubor regionálních výstav
Adventní koncerty 2011
Edu & Art pro dětský domov
Divadlo žije!!
Besedy a poznávací výlety
Svět slova IV.

Bližší informace můžete naleznout ve výroční zprávě za rok 2011.

Tento projekt vznikl díky podpoře Moravskoslezského kraje, Města Fulnek a sponzorů z řad místních podnikatelů a jednotlivců.

koordinátor projektu: Ing. Věra Lošáková, Pavlína Vráblová

Categories: Naše projekty