„Fulnečané spolu“

Projekt „Fulnečané spolu“ je zaměřen na rozšíření kulturně vzdělávacího a společenského obzoru, na znovuobnovení a udržení tradic s důrazem na aktivní zapojení občanů všech věkových a sociálních skupin, komunit působících na Fulnecku. Začlenění hendikepovaných spoluobčanů do společnosti. Podpora environmentální výchovy. Cílem je šířit duchovní odkaz J. A. Komenského. Výstupem bude 11 dílčích projektů, tématicky zaměřených, realizovaných v průběhu roku 2011 -12 s účastí cca 4 200 účastníků.

Bližší informace můžete naleznout ve výroční zprávě za rok 2012.

 

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

 

Categories: Naše projekty