Nové využití Kapucínského kláštera

Sdružení Comenius Fulnek, o. s. se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje realizoval projekt s dotačním příspěvkem nadace OKD v rámci programu  pro Evropu projekt názvem „Přípravná projektová dokumentace pro možné využití Kapucínského kláštera ve Fulneku“.

Záchrana kapucínského kláštera je součástí strategických cílů neziskové organizace sdružení Comenius Fulnek stanovených stanovami organizace. Cílem projektu bylo urychlit přípravu projektové dokumentace, která navrhne nové využití objektu Kapucínského kláštera ve Fulneku a povede k podání žádosti do strukturálních fondů EU. Přípravná projektová dokumentace, která řešila nové využití kapucínského konventu včetně přilehlé zahrady, byla předána Moravskoslezskému kraji dne 25. 8. 2010

Projekt, který byl podrobně rozpracován ve studii proveditelnosti, řeší komplexní využití chátrajícího kapucínského kláštera. Předmětem projektu nazvaného „Centrum setkávání umění“ je konverze zchátralého, historického objektu na ojedinělé multifunkční, umělecké, společenské a vzdělávací centrum, které v oblasti umění tvoří jedinečnou atraktivitu specifického cestovního ruchu. V areálu historického objektu bude vytvořeno zázemí pro realizaci uměleckých sympozií, pracovních workshopů, stáží umělců, vzdělávacích aktivit a svátků uměleckých oborů, a to jak pro velké, střední, malé skupiny či jednotlivce, tak samozřejmě také pro samotné návštěvníky. Mimo jiné by zde měla vzniknout stálá expozice Kapucínského kláštera zaměřená na historii kapucínů, historii objektu včetně 3D vizualizace života kapucínů v klášteře a expozice postupné revitalizace objektu až do současnosti.

 

Prostory budou nabízet komplexní infrastrukturu pro umělce profilující se v oblasti dramatického, múzického a výtvarného umění se zachováním možnosti pro další umělecké i neumělecké směry. Jedinečnost projektu spočívá v ojedinělém a komplexním přístupu k podpoře umělecké činnosti a prezentaci umění v ČR i mimo ČR. Projekt je zaměřen na rozsáhlou a diferencovanou cílovou skupinu turistů.

Makroekonomická analýza města Fulneku, ve kterém se objekt nachází, prokázala, že město má vysoký kulturní potenciál v podobě výrazně vysoké koncentrace kulturních památek v měřítku Moravskoslezského kraje. Význam tohoto města je také postaven na světoznámé osobnosti Jana Amose Komenského, který ve Fulneku prožil svá nekrásnější léta života.

 

 

Renáta Václavková (foto: R. Sklá)ř

Koordinátor projektu a předsedkyně sdružení Comenius Fulnek

 

Categories: Naše projekty