PhDr. Adolf Turek

V roce 2011 získalo občanské sdružení Comenius Fulnek z Ministerstva kultury ČR finanční prostředky na projekt „Odkaz PhDr. Adolfa Turka“. Našimi partnery při realizaci se stalo Muzeum Novojičínska, p. o. a Zemský archiv v Opavě, ve spolupráci s rodinou Adolfa Turka.

Na počest 100. výročí narození PhDr. Adolfa Turka, významného archiváře a historika, se již v měsíci září uskutečnila propagační akce projektu – Koncert hudby starých mistrů v podání Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína.

V průběhu června až října 2011 probíhaly přípravné práce na vzniku 2. vydání publikace „Bratrský sbor ve Fulneku“. Součástí brožury je i dílo „První manžel první choti Jana Amose Komenského“. Členy pracovního týmu se stali: ředitel Zemského archivu v Opavě PhDr. Karel Müller, Radek Polách z Muzea Novojičínska, p. o. a PhDr. Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska, p. o. Potěšila nás i spolupráce s PhDr. Františkem Hýblem, emeritním ředitelem Komenského muzea v Přerově.

Křest publikace proběhne ve čtvrtek 13. 10. 2011 v kostele sv. Josefa ve Fulneku při slavnostním zahájení výstavy  „Adolf Turek“.

V rámci projektu proběhnou i přednášky vztahující se k osobě PhDr. Adolfa Turka a k jeho dílu.

Publikace bude zdarma k dispozici pro knihovny a školy díky finanční podpoře projektu Ministerstvem kultury České republiky.

Nově vydanou publikaci si budou zájemci možnost zakoupit v Městském informačním centru ve Fulneku a v pobočkách Muzea Novojičínska.

Bližší informace můžete naleznout ve výroční zprávě za rok 2011.

Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury.

koordinátor projektu: Ing. Věra Lošáková, Pavlína Vráblová

Categories: Naše projekty