Terezka, princezna z Fulneku

V květnu roku 2008 proběhl 1. ročník literárně výtvarného projektu „Svět slova“, který realizovalo Městské kulturní centrum Fulnek a nově vzniklé občanské sdružení Comenius Fulnek. Zde u kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána došlo k osudovému setkání akademického malíře pana Lubomíra Anlaufa, který tu vystavoval své kouzelné obrázky, a pana Milana Barboříka, autora úžasné publikace Terezka, princezna z Fulneku. Na tomto místě s fascinujícím výhledem na město Fulnek, barokní to perle Moravského Kravařska, jsme začali snít náš velký sen o nové publikaci Terezky, princezny z Fulneku.

No a je to tady.

V současné době po mnoha jednáních pánů Lubomíra Anlaufa a Milana Barboříka, vedení města se nakladatelství Albatros rozhodlo zařadit do svého edičního plánu pro rok 2012 již výše zmíněnou publikaci. V současné době neprobíhají pouze jen finální práce ze strany autora a ilustrátora, ale zahajujeme celoroční projekt inspirovaný publikací Terezka, princezna z Fulneku.

 Hlavními partnery projektu jsou město Fulnek, Městské kulturní centrum, p. o. a občanské sdružení Comenius Fulnek. Mediálním partnerem se stal Novojičínský deník. Na projektu předběžně přislíbilo účast i aktivní zapojení občanské sdružení T. O. TOUHY, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, ZŠ J. A. Komenského a Dětský domov Loreta.

Od prosince 2011 naleznete na facebooku odkaz „Terezka Fulnek“, připravují se webové stránky, koncem ledna bude vydána pohlednice inspirovaná publikací, v jarních měsících bude nakladatelstvím Albatros vydána reedice publikace, kde původní kresby paní Dagmar Ubrové budou nahrazeny ilustracemi manželů Lubomíra a Evy Anlaufových. V Městském informačním centru si v současné době můžete zakoupit pexeso a leporelo inspirované pohádkovou knížkou. O všech aktivitách a novinkách budete průběžně informováni ve Fulneckém zpravodaji.

 Aktuální informace naleznete i na webových stránkách:

www.fulnek.cz

www.ic-fulnek.cz

www.mkcf.cz

Partneři:

– město Fulnek
– Městské kulturní centrum, p. o.
– Comenius Fulnek, o. s.

Koordinátor projektu:
– Pavlína Vráblová

Mediální partner:
– Novojičínský deník

Categories: Naše projekty