Dny evropského dědictví 2012

Dny evropského dědictví proběhnou v letošním roce v České republice od 8. do 16. září 2012.
Národní zahájení EHD proběhne dne 7. září 2011 v Kutné Hoře.
Národní téma: Mladí památkám.

Pořadatel: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (www.shscms.cz, www.ehd.cz )

Fulnek, Jerlochovice 

14. – 16. 9. 2012

Partneři akce na území města Fulneku:

město Fulnek

Muzeum Novojičínska, p. o., Římskokatolická farnost ve Fulneku,

občanské sdružení Comenius Fulnek, Městské kulturní centrum Fulnek, p. o. a

Osadní výbor v Jerlochovicích.

Projekt EHD ve Fulneku je finančně podpořen:

Nadačním fondem Hyundai,Nadací Open Society Fund Praha,

Moravskoslezským krajem,Nadací OKD a městem Fulnek.

 

Dny evropského dědictví (dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale       i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Téma pro letošní rok je Mladí památkám. V rámci tohoto tématu se naši žáci aktivně zapojili do výtvarné soutěže, kde v celostátním kole získala 2. místo Lucie Hrdová (ZŠ J. A. Komenského) a žáci Zájmově umělecké školy ve Fulneku v září připraví hudební vystoupení.

Podobně jako v uplynulých letech se město Fulnek i v letošním roce aktivně zapojilo, prostřednictvím Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS), jehož je členem do projektu EHD. Partnery akce na území města Fulneku jsou již tradičně:
Muzeum Novojičínska, p. o.,
Římskokatolická farnost ve Fulneku,
občanské sdružení Comenius Fulnek,
Městské kulturní centrum Fulnek, p. o. a
nově se zapojil Osadní výbor v Jerlochovicích.

Seznam zpřístupněných objektů na území města Fulneku a v Jerlochovicích:

Fulnek
Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána ve Fulneku
Webová adresa: www.fulnek.cz , www.mkcf.cz
Otevřeno v rámci EHD     14. září a 15. září 10 – 12 a 14 – 16 hod.
16. září  10 – 12 hod.

Kostel sv. Josefa
Webová adresa: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevřeno v rámci EHD     14. září až 16. září 9 – 12 a 13 – 16 hod.

Porcelán, keramika a sklo
Datum a čas konání akce:     1. 9. 2012 – 16. 9. 2012
Výstava „Porcelán, keramika a sklo“ z depozitáře Muzea Novojičínska Vám nabízí možnost zhlédnout překrásné muzejní exponáty. Výstava pořádána ve spolupráci s Comenius Fulnek, o. s. je finančně podpořena Nadačním fondem Hyundai, Nadací Open Society Fund Praha, Moravskoslezským krajem, Nadací OKD, městem Fulnek

Památník Jana Amose Komenského
Webová adresa: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevřeno v rámci EHD     14. září až 16. září 9 – 12 a 13 – 16 hod.

Promenádní koncert
Datum a čas konání akce:     14. 9. 2012 18 hod.
Comenius Fulnek, o. s. a Muzeum Novojičínska, p. o. pořádají promenádní koncert v rámci oslav 420. výročí oslav narození J. A. Komenského a 120. výročí založení Muzea Novojičínska. Koncert je finančně podpořen Nadačním fondem Hyundai, Nadací Open Society Fund Praha, Moravskoslezským krajem, Nadací OKD, městem Fulnek.
Komenský s úsměvem
Datum a čas konání akce:     1. 9. 2012 – 30. 9. 2012
Comenius Fulnek, o. s. a Muzeum Novojičínska, p. o. Vás zvou na výstavu studentských plakátů „Komenský s úsměvem“. Výstava je finančně podpořena Nadačním fondem Hyundai, Nadací Open Society Fund Praha, Moravskoslezským krajem, Nadací OKD, městem Fulnek

Naučná stezka
Webová adresa: www.comeniusfulnek.cz
Otevřeno v rámci EHD

Chrám Nejsvětější Trojice
Webová adresa: www.farnostfulnek.cz
Otevřeno v rámci EHD     14. září  15 – 18 hod.
15. září  14 – 15 hod.

Radniční věž
Webová adresa: www.fulnek.cz
Otevřeno v rámci EHD     14. září 11 a 12 hod.
15. září 13 a 14 hod.

Zvonice, tzv.Černá Věž
Webová adresa: www.fulnek.cz
Otevřeno v rámci EHD     14. září 16 – 16.30 hod.
15. září 9 – 9.30 hod.
Komentovaná prohlídka
Datum a čas konání akce:     14. 9. 2012 16 hod.
V rámci komentované prohlídky se seznámíte s historií města a významnými osobnostmi, prohlédnete si Černou věž a lesoparkem kolem zámku se projdete k Žákovskému háji.
Komentovaná prohlídka
Datum a čas konání akce:     15. 9. 2012 9 hod.
V rámci komentované prohlídky se seznámíte s historií města Fulnek a jeho významnými osobnostmi, prohlédnete si Černou věž a lesoparkem kolem zámku se projdete k Žákovskému háji.

Fulnek – Jerlochovice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jerlochovice
Webová adresa: www.comeniusfulnek.cz
Otevřeno v rámci EHD     14. září až 16. září 15 – 17 hod.
Občanské sdružení Comenius Fulnek a Osadní výbor v Jerlochovicích připravil komentovanou prohlídku místního kostela. Akce je finančně podpořena Nadačním fondem Hyundai, Nadací Open Society Fund Praha, Moravskoslezským krajem, Nadací OKD, městem Fulnek.

Bližší informace o dalších objektech v ČR, zapojených do Dnů evropského dědictví, naleznete na webových stránkách Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, které je garantem EHD v české republice (www.shscms.cz, www.ehd.cz). Novinkou pro letošní rok je spolupráce organizátorů s firmou Seznam.cz, která připravila mobilní aplikaci, která Vám umožní ve svém mobilu prohlížet a plánovat návštěvu památek přihlášených k EHD 2012.

Bc. Pavlína Vráblová, MIC Fulnek
koordinátor EHD ve Fulneku

Categories: Již proběhlo v roce 2012