„Dušičkové“ setkání

Organizátoři: Gabriela Dušková, Pohoda v Brně s.r.o.

sobota 2. listopadu 2013, od 14 hodin, oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku

14 hodin – QIGONG vede Gabriela Dušková
Energetické cvičení, během kterého se vědomě propojíme s Vesmírem, Zemí & pradávnými znalostmi. Budeme se dotýkat hvězd na obloze, pohladíme vodní hladinu, postavíme se do energetického obrazce, který vychází z posvátné geometrie. Vyrovnáme posvátnou mužskou a ženskou sílu ve svém srdci.

15 hodin  – vystoupení Sandry Pogodové, herečky divadla Na Fidlovačce

Název představení – první představení v historii, které žádný název nemá J  Vnímáte, kolik je v tom svobody? Dělat věci – jinak, naopak, převráceně, nesmyslně.

15.55 hodin obřad – přijetí celé rodové linie do svého srdce, obejmutí všech svých předků, vede

Gabriela Dušková formou meditace

18 hodin – hudebně–taneční program se skupinou Rytmy Země

Zatančíme si v kostele. Skrze spontánní tanec. „Rytmy Země“ nás povedou – k otevření se. V té chvíli můžeme jen „být“, poslouchat zvuk, vnímat rytmus a pak pohybem vyjádřit „tanec života samého“. Je to léčivé. Část naší duše si přeje tančit stále. A tak budeme mít příležitost, v nádherných prostorách odsvěceného kostela sv. Josefa, zatančit své duši, Zemi, Vesmíru, všem svým předkům. Radost a vědomí prostoupí celou rodovou linii. Možná tím dokážeme přepsat naši rodovou historii.

14 – 17 hodin Program pro děti – vede Olda Hlaváček s rodinou
Děti mají svůj vlastní program. V průběhu odpoledne se naladí na jeden starodávný příběh, který vypráví o dvou lucernách. Ta první září světlem, druhá je zhasnutá. Co se stane, když se ty dvě lucerny stanou jednou, a tou samou? Možná nám, tento příběh, děti na závěr zahrají.

Cena – dospělí 277,-Kč, pro děti 177,-Kč (malé dětičky neplatí nic, a to do věku 6 let)

Závazné objednávky zasílejte na – gabisoul77@gmail.com

Categories: Již proběhlo v roce 2013