Město Fulnek spolupracuje se studenty oboru regionální rozvoj

Dne 22.10.2013 proběhlo terénní šetření studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Regionální rozvoj Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studenti pod vedením Ing. Václavkové přijeli do Fulneku, kde je v rámci dopoledního programu přivítala paní starostka bc. Mocová a pan místostarosta Mgr. Kvita. Studenti diskutovali otázkách řízení rozvoje města. Následně provedli v terénu dotazníkové šetření týkající se informovanosti občanů a druhé dotazníkové šetření, které řešilo oblast vnímání bezpečnosti ve městě. Městský úřad ve Fulneku s výsledky dotazníkového šetření bude dále pracovat.

Categories: Již proběhlo v roce 2013