Muzejní škola 2012

Muzeum Novojičínska připravuje v rámci programů v kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku v letošním roce pro širokou veřejnost cyklus odborných vzdělávacích akcí s názvem Muzejní škola.

V roce, kdy oslavujeme 420. výročí narození J. A. Komenského a 125. výročí vzniku muzea v Novém Jičíně, nabídneme posluchačům přednášky z oborů historie, archeologie, etnografie (národopisu), hudební vědy, botaniky a zoologie. Hlavním cílem Muzejní školy je seznámit veřejnost s širokou škálou odborné činnosti v muzeích. Odborní pracovníci z Muzea Novojičínska, z nichž mnozí mají i pedagogické zkušenosti na univerzitách, přiblíží a představí  odbornou činnost této instituce. Cyklus je připraven na základě zájmu občanů se vzdělávat, s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj volný čas a současně se seznamovat s lidmi podobných zájmů a odborníky z praxe.

Přednášky budou probíhat v oratoři kostela sv. Josefa ve Fulneku od  února do června 2012. O tématu jednotlivých přednášek, datu a hodině konání vás budeme včas dále informovat prostřednictvím webových stránek, plakátů a fulneckého zpravodaje.

Categories: Již proběhlo v roce 2012