Naučná stezka je poničená – oprava poškozených tabulí byla zahájena

Naučná stezka Člověče, zastav se… byla instalována v roce 2009 díky občanskému sdružení Comenius Fulnek, obyvatelům Fulneku a studentů ze zahraničí; za finančního přispění Nadace OKD, města Fulneku a sponzorů z řad podnikatelské sféry. Od jejího vzniku do současnosti si ji mohli prohlédnout a projít stovky místních i turistů, kteří zavítali do našeho města. Někomu ale, zdá se, posloužila i jinak.

Nedávno jsme zjistili, že byly zničeny celkem dvě tabule na stezce. Jedna umístěná před nádražím, která informovala o vile Moraw a o fenoménu nedostavěné železniční trati a jedna v Žákovském háji.

Tabule u nádraží vzala za své patrně kvůli nepozornému řidiči kamionu. Nejen, že svou jízdou zničil podkladovou plochu, ale také celou dřevěnou konstrukci. Druhá tabule, v Žákovském háji, na níž ještě donedávna byly informace o J. A. Komenském a k Jednotě Bratrské, je ale očividně zničená úmyslně. Dřevěná konstrukce je v pořádku a tak bude nutné „pouze“ objednat polepy a podkladovou plochu. Vandalům se tato část stezky zřejmě zalíbila, protože už dříve zde zničili také odpadkový koš.

Škodu na rozbitých panelech odhadujeme na 20 tisíc korun. Je to pro nás, občanské sdružení, celkem velká finanční zátěž, protože finance čerpáme především z podpory sponzorů, nadačních fondů a dalších zdrojů. Právě za tyto peníze, které nyní musíme vynaložit na opravu, bychom mohli zakoupit ceny do soutěží nebo uspořádat zajímavé kulturní akce.

Přes tyto špatné zprávy bychom chtěli poděkovat technickým službám, ochotným seniorům z našeho města, žákům základních škol a členům místních komunit, kteří se ochotně a bez náhrady starají o udržování čistoty stezky. Jak je vidět, ne všem je osud našeho města a jeho okolí lhostejný.

 

Comenius Fulnek, o. s.

Categories: Již proběhlo v roce 2013