Slavnostní vyhodnocení projektu Svět slova

čtvrtek 16. května 2013 od 16.00 hodin v kostele sv. Josefa ve Fulneku

Organizátoři: Městské kulturní centrum Fulnek, p.o. a Comenius Fulnek, o.s.

 

Žáci mateřských, základních i speciálních škol se jako každý rok i letos zúčastnili literární a výtvarné soutěže v rámci projektu „Svět slova VI“. Pro letošní rok dostali pro svou tvorbu téma Dveře jazykům otevřené aneb proč se učit cizí jazyky“, toto téma mohou žáci škol zpracovat pomocí kresby anebo písemné formy.

Slavnostní vyhlášení vítězů nám svým netradičním vystoupením zpestří program kapela Nevím.

Cílem projektu Svět slova je podpora četby a návrat ke knihám, především u dětí a mládeže. Důležitým cílem je také rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a dramatické tvorbě, formou aktivní literární, výtvarné práce a veřejné četby. Rozvíjet tradici vycházející z odkazu významného pedagoga a filozofa J. A. Komenského.

Categories: Již proběhlo v roce 2013