EDU & ART Fulnek 2014

Cílem projektu EDU & ART Fulnek 2014 je podpořit kulturně – historický rozvoj Moravskoslezského kraje a poskytnout obyvatelům našeho regionu co nejširší nabídku zážitkové kultury v podobě koncertů, představení, přehlídek či akcí vztažených k významným osobnostem města a kraje a jejich výročím. Hlavním kontextem projektu je v souladu s principy občanského sdružení Comenius Fulnek je šířit a upevňovat odkaz Jana Amose Komenského. A to především formou vzdělávání v různých podobách, proto projektové aktivity vždy splňují podmínku rozvojovo-vzdělávacího charakteru. Dále se však také snaží navázat na jeho odkaz lidskosti a vztáhnout jej nejen k regionálnímu, ale také k národnímu a mezinárodnímu měřítku. Směřovat k upevnění humanity, jakožto základnímu principu zdravé společnosti a třeba tím, že aktivity nabízí všem skupinám obyvatelstva, akcentuje bezbariérovost, multižánrovost, interaktivnost a zážitkový charakter. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o., Městským kulturním centrem, p.o. a dalšími komunitami na Fulnecku.

Projekt nabídne soubor aktivit, dle tradice projektu, v níže uvedených kategoriích, které budou realizovány v průběhu celého roku.

  1. Vivat Comenius
  2. Aktivní senior
  3. Všude dobře, doma nejlépe
  4. Už zase skáču přes kaluže
  5. Cesta kolem světa
  6. Mezinárodní sympozium
  7. Pro potěchu duše

Tento projekt vznikl díky podpoře Moravskoslezského kraje, Města Fulnek a sponzorů z řad místních podnikatelů a jednotlivců.

koordinátor projektu:  Ing. Věra Lošáková, Mgr. Tereza Klevarová

Categories: Naše projekty