Jan Jiří Frömel (1754 – 1814)

Cílem projektu je uceleně zmapovat život a dílo jednoho z nejvýznamnějších fulneckých malířů Jana Jiřího Frömela při příležitosti 200 let od jeho úmrtí. J. J. Frömela je lokálně význačný malíř, autor mnoha oltářních obrazů, křížových cest a portrétů na severovýchodní Moravě a ve Slezsku.

Projekt zahrnuje přípravu výstavy, která bude představena ve Fulneku, Studénce – Butovicích a Vrchách, přednášku/komentovanou výstavu o J.J Frömelovi a koncert dobové hudby.

Tento projekt vznikl díky podpoře Ministerstva kultury a Obce Vrchy.

koordinátor projektu:      Ing. Věra Lošáková, Mgr. Tereza Klevarová, Mgr. Michaela Smékalová

 

Categories: Naše projekty