Výstava křížové cesty Mgr. Karla Šváchy

Od 2.10. do 9.11. proběhla v Kostele sv. Josefa výstava s názvem Křížové cesty Mgr. Karla Šváchy.

Téma Křížové cesty ve mně vyvolává otázky v podstatě odmala, kdy jsem jako dítě měl možnost setkávat se s touto problematikou při mších a v hodinách náboženství. Vždy ve mně vyvolávala emoce, kterým jsem sám nerozuměl a nedokázal jsem je pojmenovat. Postupem času jsem měl více možností se s Křížovou cestou a její výpovědí setkávat stále intimněji. Jako ministrant jsem měl možnost „přiblížit se ke kříži“ při určitých povinnostech s touto službou spjatých.

Vnímání Křížové cesty v obrazech popisuje určitá zastavení, jejichž podstatou je utrpení člověka pro spásu a vykoupení z hříchu pozemského života. Nejosobněji se s tímto počinem setkáváme právě v období Velikonočních svátků. Toto období ve mně už delší čas vyvolává otázku výtvarného zpracování. Samotné ukřižování jsem již několikrát zpracoval a to jak v kresbě, tak v malbě.

Podstatné pro výtvarné zpracování Křížové cesty bylo mimo jiné i to, že jsem v předešlém období pracoval s figurou či postavou, u které jsem se snažil vyjádřit vnitřní pocity a emoce vycházející z dění nebo z určitých výpovědí. Sám jsem byl určitým způsobem v očekávání konečného výsledku, protože téma Křížové cesty není vystaveno jen na základě vizuálního zážitku, ale dostává se i do roviny duchovní.

Categories: Již proběhlo v roce 2014