Projekt od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí je po dvou letech u konce

Účastníci a realizační tým se s projektem společně rozloučili dne 13.11.2014 na závěrečné konferenci v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích.

Program konference byl nabitý jak významnými hosty, tak i zajímavými aktivitami.

V prví části manažerka projektu Ing. Renáta Václavková shrnula průběh projektu včetně jeho hlavních výstupů a přínosů. Dále měli prostor vybraní účastníci vzdělávacího programu hosty seznámit se svými závěrečnými práce na rozvojová témata aplikovaná na vlastní obec.

Vedle hlavního hosta, MUDr. Jana Cimického, CSc., českého psychiatra, prozaika, básníka a překladatele, který věnoval svou přednášku tématu Stresu a stresovému selhávání, na konferenci vystoupili Mgr.
Petr Čáp z Agentury pro sociální začleňování, s tématem Spolupráce v Místních akčních skupinách, Ing. Hana Gavlasová, Úřad regionální rady Moravskoslezsko s tématem Možnosti IROP (Integrovaný regionální operační program) pro obce a jednatelka vzdělávací společnosti Erudio Patria Mgr. Jana Trdá s tématem Koučink, konzultace a benchmarking ve vzdělávání samosprávy.

Na konferenci nechyběla ochutnávka v podobě teambuildingové aktivity a individuálního i skupinového koučování.

Celou konferenci provázela pohodová a trochu nostalgická nálada, která podtrhávala úspěšnost realizovaného projektu.

Categories: Již proběhlo v roce 2014