Jaký byl rok 2014 pro Comenius Fulnek

Rok 2014 byl podle východních kalendářů zařazen ke znamení dřevěného koně. Proto se tomuto roku předvídalo, že bude rychlý, expanzivní a bujný. Pro občanské sdružení Comenius Fulnek byla charakteristika naprosto přiléhavá. Během předchozích 12 měsíců se totiž podařilo uspořádat nebo se spolupodílet na pořádání celkem 65 akcí, kterých se zúčastnilo kolem 6 400 návštěvníků.  Jen  namátkou… Leden jsme zahájili novoročním koncertem nebo také přednáškou o životě J.A.Komenského, v březnu zavítala do našeho města při příležitosti dne učitelů Táňa Fišerová a s Adolfem Inneman. Květen patřil slavnostnímu vyhlášení výtvarně literární soutěže Svět slova, koncertu na didgeridoo významného českého hráče na tento nástroj Ondřeje Smeykala, ale také „Klášternímu kouskování“ charitativnímu bazaru na podporu záchrany konventu kláštera. Červen pak, mimo jiné, přinesl slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků. V září patřil kostel alternativním hudebním směrům – při vícedenní akci proběhl workshop hry na bubny nebo koncovku (přírodní flétnu) a  výjimečný koncert hry na didgeridoo a gongy. Říjen zahájil podzimní sérii výstav, které vyvrcholily v listopadu slavnostní vernisáží výstavy Knurrův palác a Jan Jiří Frömel, věnující se fulneckému rodákovi. Mimo to proběhl druhý ročník přátelského setkání zástupců organizací a sdružení Fulnecka. A prosinec? Ten tradičně patřil čtyřem nádherným adventním koncertům a vánočním dílničkám pro děti. Mimo to se každý měsíc v kostele sv. Josefa uskutečnila jedna cestovatelská přednáška, která nás zavedla do zajímavých koutů naší planety, každý měsíc proběhlo promítání dokumentárního filmu z festivalu Jeden svět Člověka v tísni a pro náruživé hráče moderních deskových her bývá otevřen Klub deskových her.

Chtěla bych jménem nás všech moc poděkovat všem partnerům – Muzeu Novojičínska, p.s., městu Fulnek, Městskému kulturnímu centru, p.o., ale také T.O. Touhy, o.s., 4Fulnek, o.s. a mnoha dalším, díky kterým jsme mohli ve Fulneku všechny tyto akce zažít. Děkuji také členům sdružení Comenius Fulnek za jejich práci, čas a energii, kterou nám věnují a Vám všem  děkuji za podporu, přízeň i drobnou shovívavost, když se někdy něco nepodaří, tak jak má.

Rok 2015 bude rokem dřevěné kozy – rokem klidným, harmonickým, pokojným – přeji Vám, aby se tato předpověď naplnila beze zbytku.  Těšíme se na setkání.

 

Za Comenius Fulnek, o.s. Tereza Klevarová

Categories: Aktuální zprávy