Cesta kolem světa – Jeruzalém

Povídání o nejposvátnějším městě světa, Jeruzalémě. Místo, kde se psaly dějiny křesťanství, judaismu i islámu.

Jaký je příběh svatých míst aneb kde Ježíš otiskl nohu a kde se Židé nechávají pohřbívat, aby byli co nejblíže Mesiášovi. Má na chrámovou horu právo Žid nebo muslim?

Tohle a spoustu dalších otázek  a zajímavostí přijde zodpověděla 29.1.2015 průvodkyně a cestovatelka Barbora Klementová. Již tradičně v oratoři Kostela sv. Josefa.

Categories: Již proběhlo v roce 2015