Shrnutí projektu Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí

Souhrnné informace o realizaci projektu:

Projekt byl zahájen 1. 1. 2013. Po sestavení týmu a stanovení harmonogramu proběhl nábor účastníků pro realizaci pilotního ověřování. Následně se lektoři připravovali na interaktivní vzdělávání na kurzu školení školitelů, které probíhalo duben až červen 2013. Na workshopech lektorů byl rozpracován obsah vzdělávání a poté byla zahájena příprava studijních materiálů. Základní informace o projektu byly cílové skupině představeny na zahajovací konferenci 14. 5. 2013 ve Fulneku. Účastníci následně absolvovali vstupní změření kompetencí v rámci Development centre a z výsledků byl vytvořen hlavním metodikem Kompetenční model, tj. soubor kompetencí doporučených pro výkon starosty, místostarosty, vedoucího pracovníka úřadu. Dodavatelé služeb „školení školitelů“ a „Development centre“ byli vybráni na základě výběrového řízení. Pilotní vzdělávání (12 dnů) probíhalo v období červen 2013 až červen 2014. Účastníci, lektoři a členové realizačního týmu podávali pravidelně zpětnou vazbu k jednotlivým modulům s cílem zajistit kvalitní vzdělávání. Účastníci absolvovali také exkurzi (18. 9. 2014) na téma „Malé město, velké výzvy“, kde byli navštíveny zajímavé místa regionu. Autorský tým (Václavková, Melárová, Oramus) zpracovali téma do odborné publikace zaměřující se na oblast efektivního řízení obcí. V říjnu 2014 proběhlo změření posunu účastníků ve sledovaných kompetencích. 13. 11. 2014 se konala závěrečná konference projektu. Po celou dobu projektu byla zajišťována řádná publicita. Hlavním výstupem projektu je šesti modulový vzdělávací program v oblastech: Rozvoj týmu a sebeprosazení, Strategické plánování a rozhodování – dělat věci chytřeji, Správné nastavení procesů zadávacího řízení a efektivní argumentace, Řízení projektů jako nástroj pro rozvoj obce, Vyhledání konkurenční výhody obce a kreativita a Pochopení role voleného a profesionálního managementu. Výsledkem je 30 proškolených účastníků (zejména starostů) v oblasti efektivního řízení místního rozvoje území.

 

Dosažené cíle projektu:

Dosaženým cílem projektu se stalo posílení konkurenceschopnosti a zlepšení podmínek pro rozvoj měst a obcí MSK prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na rozvojová témata malých měst a obcí.

Dosažení cíle zajistilo vytvoření unikátní výukové metodiky s důrazem na praktickou aplikovatelnost znalostí a dovedností v oblastech:

Rozvoj týmu a sebeprosazení

Strategické plánování a rozhodování – dělat věci chytřeji

Správné nastavení procesů zadávacího řízení a efektivní argumentace

Řízení projektů jako nástroj pro rozvoj obce

Vyhledání konkurenční výhody obce a kreativita

Pochopení role voleného a profesionálního managementu

Absolvováním modulů na výše uvedená témata zástupci měst a obcí nabyli znalosti a dovednosti vedoucí k aktivnímu rozvoji daného území.

Categories: Aktuální zprávy