Vynášení smrti ze vsi

Starodávný slezský zvyk „Vynášení smrti ze vsi“ je v Lukavci známější pod názvem „Mařák a Mařena“. Tento zvyk na 5. postní neděli tzv. Smrtnou neděli udržovali už naši praprapředkové, dědové a babičky a v některých částech Slezska žije dodnes. Zimy byly tenkrát dlouhé a mrazivé se spoustou sněhu, a proto vesničané s radostí vítali jaro. Na Smrtnou neděli (14 dnů před Velikonoční nedělí) odpoledne byla v místním kostele modlitba křížové cesty. Chlapci poté s Mařákem a děvčata s Mařenou za doprovodu pokřiků prošli vesnicí z dolního konce na horní. Na konci průvodu byla Mařena hozena do vody, Mařák zapálen. Potom vzali smrček společně nazdobený, mašlemi z krepového papíru a šlo se opačným směrem na dolní konec, kde se máj zapíchnul do kopy hnoje v posledním dvoře, popsal průběh zvyku pan Václav David.

Tato tradice byla po krátké odmlce oživena v roce 2009 a od té doby se udržuje každý rok. Nejinak tomu bylo letos. Smrtná neděle připadla na 13.března 2016.

Categories: Již proběhlo v roce 2015