Koncert na Tibetské mísy

Již tradičně proběhl v kostele sv. Josefa koncert na tibetské místy, který přinesl čas pro uklidnění duše i těla.

 

Děkujeme všem zúčastněným.

Categories: již proběhlo v roce 2016