Cesta kolem světa – České stopy na Balkáně

České stopy na Balkáně, putování za potomky českých starousedlíků do Bosny, na srbskou vojvodinu a do rumunských Karpat

Cestovatel přiblížíil historický a kulturní kontext spjatý s příchodem českých usedlíků do balkánských oblastí v 19. a začátkem 20. století. Autor krátce zrekapituluje historickou situaci v Bosně, na Vojvodině a v rumunském Banátu, přiblížil zeměpisná fakta a poukáže na zajímavé prvky vážící se k dané oblasti. Coby rozhlasový dokumentarista povypráví o projektu realizace radiodokumentu a prezentuje vybranou část dokumentaristické práce.

Categories: již proběhlo v roce 2016