Koncert na zvonky

1.července 2016 vystoupila v kostele sv. Josefa skupina The Southminster Ringers. Mladí hudebníci z Pensylvánie v USA předvedli hru na různé typy zvonků a zvonečků. Výtěžek z koncertu byl použit na podporu mobilního hospice Strom života.

The Southminster Ringers

Soubor zvonkohry The Southminster Ringers byl založen roku 1969. Původní tým tvořilo 8 mladých lidí v čele se svým zakladatelem Thomasem C. Flynnem.

Současný tým se skládá ze 14 středoškoláků, kteří jsou členy Southminsterské presbyteriánské církve v Pittsburghu, stát Pennsylvanie. Jejich dobrovolná činnost je určována pouze jejich zájmem o zvonkohru, nácvik skladeb a vystoupení. Scházejí se každý týden ke dvouhodinovému cvičení a konají řadu představení v místní oblasti. Vedle toho slouží pravidelně při bohoslužbách. Southminsterský soubor má rozsáhlou sbírku ručních zvonků a trubkových zvonků, „chimes“, které jim darovali členové jejich kongregace. Nejnovějším příspěvkem ke sbírce zvonů v Southminsteru je soubor 8 věžních zvonů odlitých ve slévárně Whitechapel v Anglii. Skupina 8 zvoníků jimi zvoní každou neděli a při zvláštních příležitostech.

Na jaře r.1976 zvoníci začali používat svou uniformu, která se skládá ze skotské sukně (kiltu) a kostkované skotské látky (plaid), čímž se přihlásili ke skotskému dědictví Presbyteriánské církve.

Southminsterští zvoníci mají rozmanitý repertoár, zahrnující klasické i populární melodie, lidové písně, sezónní melodie a skladby napsané speciálně pro střední ruční zvonky. Místa konání jejich vystoupení zahrnují kostely, školy, občanské, vládní a neziskové organizace, kde hrají při bohoslužbách, kulturních a charitativních akcích. Tito zvoníci vystupovali také v americké televizi a čtyřikrát měli představení v Bílém domě na pozvání prezidenta. Jako hostující hudebníci vystupovali také v sídle pennsylvánského guvernéra a podnikli četná turné po Spojených státech, Kanadě a v 28 evropských zemích. Southminsterští zvoníci cestují do zahraničí každé dva roky a jejich mise přesahuje rámec církve. Tématem jejich turné je „Zvonit v Kristu“. Jejich hra se dostává k lidem různých kultur, zemí a společenského pozadí. Southminsterští zvoníci se těší z toho, že mohou pokračovat v této tradici, která se dostává k ostatním lidem prostřednictvím hudby a umění hry na ručních zvoncích.

Vedoucí osobností southminsterských zvoníků je jejich dirigent pan Richard Pinkerton. Má na starosti kromě souboru ručních zvonků také vokální a instrumentální soubor. Zároveň slouží jako varhaník. Pan Pinkerton studoval na Bucknelské univerzitě matematiku, hudbu a počítačové inženýrství. Na Clevelandském hudebním institutu získal magisterský titul ve hře na varhany a je členem Amerického cechu varhaníků. Učí hře na varhany na Kentské státní univerzitě a hudební teorii na Clevelandském hudebním institutu. Vede také církevní hudební workshopy ručních zvonků a varhan. V současné době je členem výboru Pittsburghské varhanní akademie pro mladé varhaníky.

Categories: již proběhlo v roce 2016