Pořízení a instalace atraktivit cestovního ruchu

Cílem projektu je podpora a zvýšení incomingového zážitkového
kulturně-historického cestovního ruchu pro cílovou skupinu rodiny s
dětmi, resp. základní a mateřské školy z Moravy a Slezska a hornoslezské
konurbace (Polsko) prostřednictvím pořízení a instalace atraktivit
cestovního ruchu v rámci asociačního produktu Pohádkové Poodří
realizovaného. Destinačním managementem turistické oblasti
Poodří-Moravské Kravařsko.
Výstupem projektu bude repasování 1 lisu a jeho instalace, dále pořízení
14 raznic včetně grafických návrhů pro mobilní lis, prezentační ražba
medailí v kostýmech a střížky k ražbě pohádkových mincí.
Projekt podpoří atraktivity cestovního ruchu v TO Poodří-Moravské
Kravařsko prostřednictvím zážitkového kulturně-historického cestovního
ruchu.

Tento projekt vznikl díky podpoře Moravskoslezského kraje.

Koordinátor projektu: Bc. Pavlína Ambrosch
Termín realizace: 1.4. – 30.9.2016

Categories: Naše projekty