Aktuální zprávy

Knižní bazárek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na knižním bazárku. Díky vám všem se podařilo vybrat více jak 30 000 Kč. Všechny tyto prostředky budou předány při 1. adventním koncertě, v neděli 3. prosince 2017, zástupcům Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba. Finance budou využity na nákup pomůcek pro dětské oddělení resuscitační a intenzivní péče.    

Continue Reading

Adventní koncerty 2017

Zveme vás i letos na tradiční adventní koncerty do kostela sv. Josefa. Protože poslední adventní koncert připadá přímo na neděli 24.12., tedy samotný Štědrý den, připravili jsem letos koncerty tři. První koncert bude zahájen 3. prosince a představí se seskupení Musica Excelsia, druhý koncert bude patřit Komornímu orchestru Pavla Josefa Vejvanovského. Poslední koncert bude patřit […]

Continue Reading

Knižní bazárek

Přijďte si vybrat ze 4000 darovaných knih všech žánrů (poezie, pohádky, dobrodružné, krimi, romány a další próza). Nákupem přispějete nadětské oddělení intenzivní a resuscitační péče FN Ostrava Poruba. Vybrané peníze se použijí na nákup pom.cek pro bazální stimulaci, k rehabilitaci, prevenci proleženin, ale také hraček a pomůcek k rozvoji dětské motoriky. Prodej proběhne v MKCF […]

Continue Reading