Aktuální zprávy

Filmklub Comenius

Každý první čtvrtek v měsíci promítáme ve spolupráci s MKCF jedinečné dokumnty z festivalu Jeden svět pořádané organizací Člověk v tísni. V ždy od 17:00 v MKC Fulnek. Aktuální pozvánky najdete vždy v sekci „program„.

Continue Reading

Knižní bazárek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na knižním bazárku. Díky vám všem se podařilo vybrat více jak 30 000 Kč. Všechny tyto prostředky budou předány při 1. adventním koncertě, v neděli 3. prosince 2017, zástupcům Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba. Finance budou využity na nákup pomůcek pro dětské oddělení resuscitační a intenzivní péče.    

Continue Reading

Adventní koncerty 2017

Zveme vás i letos na tradiční adventní koncerty do kostela sv. Josefa. Protože poslední adventní koncert připadá přímo na neděli 24.12., tedy samotný Štědrý den, připravili jsem letos koncerty tři. První koncert bude zahájen 3. prosince a představí se seskupení Musica Excelsia, druhý koncert bude patřit Komornímu orchestru Pavla Josefa Vejvanovského. Poslední koncert bude patřit […]

Continue Reading