Již proběhlo v roce 2009

Vánoční turnaj v deskových hrách

Občanská sdružení Comenius Fulnek a T. O. Touhy ve spolupráci s Městským kulturním centrem Fulnek, p.o. připravilo v úterý 29. prosince 2009 pro malé i velké Vánoční turnaj v deskových hrách. Zahájení je v 10.00 hod. ve volnočasovém salonku MKC. Utkání proběhne ve hrách: Carcassonne, Osadníci z Katanu, Poštovní kurýr a Fazole. Pro volné hraní mimo soutěž […]

Continue Reading

Komentovaná prohlídka akad. sochaře Igora Kitzbergera: Jan Amos Komenský a Fulnek

Jan Amos Komenský a Fulnek     Fakta o pobytu, ale také osudu Komenského a jeho rodiny ve Fulneku se stále různí. Již v roce 1970 přední moravský historik a archivář PhDr. Adolf Turek v publikaci Bratrský sbor ve Fulneku snad nejlépe ze všech autorů, zabývajících se touto tematikou, podrobně na šesti stránkách podrobil kritice nejen mnohé […]

Continue Reading