Již proběhlo v roce 2011

Poděkování sdružení Comenius Fulnek

Jménem sdružení Comenius Fulnek, o. s. bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají, a to jak podáním pomocné ruky nebo finančním podporou naší neziskové organizace.  Velmi si ceníme spolupráce s městem Fulnek, která naši činnost podporuje a pomáhá nám s ní. Také si vážíme finanční podpory všech sponzorů stran zejména fulneckých podnikatelů či občanů, která […]

Continue Reading